PHÒNG GD &ĐT CHỢ MỚI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỢ MỚI                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...